0

Báo cáo kết quả công tác xây dựng

Ngày 24/7/2014, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã có buổi làm việc với Ban cán sự Đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng. Đồng chí Trịnh Đình Dũng – Ủy [...]