0

Thành lập công đoàn cơ sở

Thứ 6, ngày 14/8/2015 tại hội trường Khối vận thuộc Công đoàn thị xã Long Khánh đã diễn ra lễ thành lập công đoàn cơ sở công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Thành Thắng đồng thời kết nạp mới [...]

0

GIAO LƯU CHI CỤC THUẾ LONG KHÁNH