Báo cáo kết quả công tác xây dựng

 In Tin Chuyên Ngành

Ngày 24/7/2014, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã có buổi làm việc với Ban cán sự Đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng. Đồng chí Trịnh Đình Dũng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và đồng chí Đào Ngọc Dung – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì buổi làm việc.

 

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Thứ trưởng: Cao Lại Quang (Thứ trưởng Thường trực – Bí thư Đảng ủy) Bùi Phạm Khánh, Nguyễn Đình Toàn, Phan Thị Mỹ Linh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ Xây dựng.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng, đồng chí Nguyễn Hồng Khải – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng đã trình bày Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 của Đảng ủy Bộ Xây dựng. Báo cáo nêu rõ một số nội dung về: Kết quả thực hiện công tác lãnh đạo và phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng; kết quả thực hiện và việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng; việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Hồng Khải cũng báo cáo về việc triển khai Chương trình hành động số 16-CTr/ĐUK ngày 18/8/2013; Kế hoạch số 74-KH/ĐUK ngày 22/1/2014 của Đảng ủy Khối về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận”; quán triệt, triển khai các thông báo kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; xây dựng và thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng; việc bố trí cán bộ chuyên trách công tác đảng, công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với công tác xây dựng Đảng. Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cũng làm rõ thêm một số nội dung phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng trong các mặt tổ chức nhân sự, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong thời gian vừa qua.

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ, trưởng các Ban đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã phát biểu ý kiến bày tỏ sự nhất trí cao với Báo cáo của Bộ Xây dựng, ghi nhận những kết quả khá nổi bật của Đảng bộ Bộ Xây dựng trong công tác xây dựng Đảng: tổ chức các lớp học tập các Nghị quyết của Trung ương, xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy Khối, tham gia tích cực và hiệu quả trong công tác tổ chức cán bộ, đổi mới sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện tốt chế độ thông tin – báo cáo.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đào Ngọc Dung bày tỏ sự thống nhất với báo cáo của Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng và ý kiến phát biểu của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng – Bí thư Ban cán sự, đồng thời đánh giá cao những chuyển động tích cực của ngành Xây dựng trong thời gian gần đây, với nhiều tư tưởng đổi mới, đột phá trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách.

Qua đó, đồng chí Đào Ngọc Dung đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng cần chú trọng một số nhiệm vụ: quan tâm đến công tác giáo dục tư tưởng, chống lại các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến trong cán bộ, đảng viên, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ chi bộ, đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng lãnh đạo của chi bộ; Trong sinh hoạt chi bộ cần duy trì nề nếp, kỷ cương và đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên; tăng cường phối hợp trong công tác lãnh đạo giữa Ban Cán sự đảng và Đảng ủy trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý cán bộ, đảng viên, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch 6 tháng cuối năm, tăng cường sự phối hợp trong chỉ đạo, lãnh đạo các đoàn thể.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng, đồng chí Cao Lại Quang tiếp thu ý kiến của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các đồng chí trong Ban đảng Trung ương để Đảng bộ Bộ Xây dựng hoạt động ngày càng thiết thực và hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó../.
Minh Tuấn

 

Recent Posts
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Bạn có thắc mắc hoặc nhu cầu về dịch vụ của chúng tôi?

Not readable? Change text. captcha txt