STT Họ và tên Chức vụ Chuyên môn
1 Nguyễn Tấn Kiệt Giám đốc Kỹ sư xây dựng
2 Nguyễn Quốc Thắng Phó giám đốc Kỹ sư
3 Nguyễn Thị Ngọc Hiền Kế toán Kế toán
4 Đỗ Thị Hồng Hải Kế toán Cử nhân kinh tế
5 Lê Thị Thúy Hằng Kế toán Cử nhân kinh tế
6 Đào Anh Thư Kế toán Cử nhân kinh tế
7 Trịnh Anh Vũ Kỹ thuật Kiến trúc sư
8 Nguyễn Xuân Thảo Kỹ thuật Kỹ sư xây dựng
9 Nguyễn Minh Thuận Kỹ thuật Kỹ sư xây dựng
10 Đặng Đình Trí Kỹ thuật Kỹ sư xây dựng
11 Nguyễn Viết Tuất Kỹ thuật Kỹ sư xây dựng
12 Nguyễn Văn Bằng Kỹ thuật Cao đẳng xây dựng
13 Dương Hùng Chiến Kỹ thuật Cao đẳng xây dựng
14 Nguyễn Văn Hải Kỹ thuật Cao đẳng xây dựng
15 Hoàng Trung Hải Kỹ thuật Cao đẳng xây dựng
16 Nguyễn Văn Được Kỹ thuật Cao đẳng xây dựng
17 Nguyễn Tân Kỹ thuật Cao đẳng xây dựng
18 Nguyễn Văn Hậu Kỹ thuật Trung cấp xây dựng
19 Trần Văn Châu Kỹ thuật Quản lý cấp thoát nước
20 Nguyễn Văn Trí Kỹ thuật Quản lý điện
21 Trần Văn Hùng Kỹ thuật Quản lý sơn nước – sơn dầu
22 Nguyễn Ngọc Thắm Kỹ thuật Quản lý cơ giới
23 Nguyễn Thành Long Kỹ thuật Tổ cơ giới
24 Nguyễn Tường Văn Kỹ thuật Quản lý tổ hàn
25 Đỗ Quang Thanh Nhân viên Thủ kho
26 Nguyễn Phi Long Nhân viên Thủ kho
27 Nguyễn Văn Bình Nhân viên Thủ kho
28 Nguyễn Văn Túy Nhân viên Thủ kho
29 Võ Hoàng Liêm Nhân viên Tài xế
30 Trần Ngọc Anh Nhân viên Tài xế
31 Nguyễn Trường Bình kỹ thuật trung cấp
32 Hoàng Ngọc Sâm kỹ thuật trung cấp
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Bạn có thắc mắc hoặc nhu cầu về dịch vụ của chúng tôi?

Not readable? Change text. captcha txt